Husbandet

Et stort bidrag til den gode stemningen vi har på Skjærgårdssang skal vårt eminente husand ha æren for. Vi er utrolig takknemlige for den innsatsen som legges ned, og det går gjetord blant våre artister om profesjonaliteten til husbandet på Skjærgårdssang.

Årets husband er: