Hva er Skjærgårds Music & Mission Festival?

 

JESUSNÆR-SAMLENDE-MOTIVERENDE

 • SGMM er den foretrukne festivalen for alle som vil ha god musikk, skikkelig festivalstemning og tydelig Jesus-fokus

 • SGMM er en ungdomsfestival som presenterer kristen musikk og kultur og som gir opplevelser som varer
 • Vi legger vekt på det som samler alle kristne
 • SGMM arbeider for å vinne mennesker for Kristus, bevare dem i troen og inspirere til et liv som disipler
 • SGMM er et verktøy for kristne ungdomsmiljøer
 •  Helt konkret er vi en festival, med alt det innebærer. Målgruppen vår er ungdom – som vi definerer som 15 – 30. Hovedfokuset ligger på alderen 17-25.
 • Å vinne mennesker for Kristus skal gjennomsyre hele vår eksistens. Enkelt og greitt – og vanskelig.
 •  Vi skiller oss ut ved at vi favner kulturelt bredt og presenterer et bredt utvalg av kristen kultur til festivaldeltakerne. Hovedfokuset er musikk.
 •  Vi skal både presentere kjente artister samt introdusere nye. Det innebærer at vi må ligge helt i forkant av det som skjer på artist-/musikkfronten, og vi må ta sjansen på å invitere ukjente artister til festivalen og være åpne for nye uttrykksformer.
 •  Vi ønsker at festivalopplevelsen skal få betydning for livet ut over den uken festivalen varer. Det får konsekvenser for hvordan festivalen er. At de gode opplevelsene skal vare vil si at vi må være sanne og ekte i det vi formidler, og at festivalen skal ha høy kvalitet i alle ledd.
 •  Å være et verktøy for kristne ungdomsmiljøer innebærer å lytte til og analysere menigheters/gruppers behov samt å utfordre og engasjere ungdom, ikke bare servere.