Våre festivaler

SGMM
SGMM
SGMM
SGMM
SGMM
SGMM
SGMM
GE

Om oss

200 Festivaldager

40 000 Deltakere

2 400 Medarbeidere

i året

Samarbeidspartnere

SGMM
SGMM
SGMM
SGMM

Kontakt

Daglig Leder Jarle Storebø jarle@sginfo.no 905 27 404
Festivalsjef SGMM / Artistbooking Roar K. Eikli roar@sginfo.no 482 05 088
Administrasjon og nettverk Sven Ludvigsen sven@sginfo.no 928 81 346
Skjærgårdsprest Kristin Brandsæter kristin@sginfo.no 917 38 190
Team Skjærgårds /
Program SGMM
Line Lundstrøm line@sginfo.no 975 11 447
Markedsleder og design Birgitte Bergerud Larssen birgitte@sginfo.no 452 30 076
Teknisk leder Per Christian Strømstad pc@sginfo.no 993 96 967
Økonomi, Program Skjærgårdssang og Skärgårdssång Morten Skjævestad morten@sginfo.no 915 82 214
Personalleder Erik Wessman erik@sginfo.no 958 33 163‬
24Hours-koordinator Ingrid Brandsæter ingrid@sginfo.no 466 79 466
Festivalsjef BGF Ingun Buen ingun@sginfo.no 924 80 334‬
Marked og salg Eric Tryland eric@sginfo.no
Postboks 303
3791 Kragerø
post@sginfo.no
Tlf: 35 98 24 48
Send oss mail! Ring oss!

Skjærgårds live

«Skjærgårds LIVE vil hjelpe ungdom å arrangere konserter, festivaler og andre arrangementer, med Jesus i sentrum, over hele landet»
Skjærgårds LIVE er en kristen ungdomsorganisasjon som ønsker å jobbe for lokale Skjærgårds LIVE arrangementer over hele landet. Med Skjærgårds LIVE arrangementer menes, konserter, workshops,festivaler, aktiviteter o.l.

Vi ønsker å være et nettverk/organisasjon på tvers av kirketilhørighet og konfesjon.
Vi vil være en praktisk og økonomisk ressurs for lokale Skjærgårds LIVE lokallag/medlemmer.
Vi vil med vårt nettverk koordinere og samle Skjærgårds LIVE-medlemmer til felles innsats for lokale arrangementer.
Ved å bli medlem i Skjærgårds LIVE er du med på å bidra til;
– At vi gjennom nettverket/organisasjonen kan få en økt bevissthet rundt viktigheten av lokale kristne arrangementer.
– At vi kan få en koordinering av landsdekkende turneèr o.l som gjør at flere kan stå sammen om lokale arrangementer.
– At vi kan bygge opp en ressursbank for hvordan vi gjennomfører ulike arrangementer.
– At det kan genereres statlig støtte til lokale Skjærgårds LIVE arrangementer.
Mange av dere har allerede erfaring i å arrangere konserter o.l på deres hjemsted. Andre har et ønske om å gjøre det men har manglet nødvendig kompetanse og ressurser.
Vi utfordrer dere til å bli med i Skjærgårds LIVE slik at vi på denne måten kan støtte hverandre i et felles ønske og mål om å se flere kristne arrangementer på det lokale plan.

Skjærgårs LIVE ble stiftet sommeren 2008. Allerede før sommeren var over hadde organisasjonen ca 2000 medlemmer og det var startet 9 lokallag i 6 fylker. Vi har et nært samarbeid med Stiftelsen Skjærgårdsgospel. Gjennom dette samarbeidet vil Skjærgårds Live bli en bidragsyter inn i b.la Skjærgårds Music&Mission Festival. Vi vil også hente hjelp fra Skjærgårdsgospel som har nær 30 års erfaring med arrangementer av ulike slag.

Det øverste bestemmende organ i Skjærgårds LIVE er Landsmøtet, tidligere kalt generalforsamling. Landsmøtet velger Landsstyret. Landsstyret har hovedansvaret for organisasjonen. Landsstyrets oppgave er å tilrettelegge og hjelpe lokallag og lokallagsmedlemer å arrangere lokale happeninger. Den viktigte jobben skjer i lokallagene, og lokalagene består av styret som blir valgt av lokallagets medlemer. Man kan være medlem av Skjærgårds LIVE uten å være aktiv i et lokallag, men det er en stor fordel og engasjere seg i et lokallag hvis man ønsker å få best mulig hjelp til arrangementer.

www.sglive.no

transposh_can_translate:
true

Skjærgårdsgospel

Stiftelsen Skjærgårds- gospel har siden 1981 arrangert Skjærgårds Music&Mission Festival. Festivalen startet i Kragerø men flyttet i 2000 til Risøya hvor vi er i dag.

Kontakt oss

  • Stiftelsen Skjærgårdsgospel
  • Postboks 303
  • 3791 Kragerø
  • post@sginfo.no
  • Tlf: 35 98 24 48