Taler

PER ARNE DAHL

Per Arne DahlPer Arne Dahl, norsk prest, forfatter og skribent. Har virket 6 år som menighetsprest i Åmot; fra 2006 sentrumsprest i Trefoldighetskirken i Oslo. Han har gitt ut en rekke artikkelsamlinger og bøker, bl.a. Oss syndere imellom (utgitt 1979, ny og utvidet utgave 2003), Den store kjærligheten. Kan vi lære å elske?(1998), Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?(2002) og Større enn meg selv (2008).

Per Arne Dahl er mye brukt som foredragsholder og er fast spaltist i Aftenposten, hvor han formidler tanker om tro og verdier. Statsstipendiat fra 2004